Terms and Conditions

By using our services you accept our Terms and Conditions below

Welkom op de Skyprovider-website (de "Website"). Deze website wordt uitsluitend aangeboden om klanten te helpen bij het verzamelen van reisinformatie, het bepalen van de beschikbaarheid van reisgerelateerde goederen en diensten, het maken van legitieme reserveringen of anderszins zaken te doen met reisaanbieders, en voor geen andere doeleinden. De termen "wij", "ons", "onze" en "Skyprovider" verwijzen naar Skyprovider, een bedrijf uit Bahamas en/of onze dochterondernemingen. De term "u" verwijst naar de klant die de website bezoekt en/of een reservering boekt via ons op deze website, of via onze klantenservicemedewerkers.

Deze website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle onderstaande voorwaarden, bepalingen en mededelingen (gezamenlijk de Overeenkomst). Door deze Website op welke manier dan ook te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Overeenkomst. Lees de Overeenkomst aandachtig door. Als u niet al deze algemene voorwaarden accepteert, mag u deze website niet gebruiken. Kom regelmatig terug naar deze pagina om de meest recente versie van de Overeenkomst te bekijken. We behouden ons het recht voor om op elk moment, naar eigen goeddunken, de Overeenkomst te wijzigen of anderszins aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving, en uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze Website betekent dat u akkoord gaat met de bijgewerkte of gewijzigde Overeenkomst.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Als voorwaarde voor uw gebruik van deze website garandeert u dat:

 • je bent minimaal 18 jaar
 • u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om een ​​bindende wettelijke verplichting te creĂ«ren
 • u zult deze website gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst
 • u zult deze website alleen gebruiken om legitieme reserveringen te maken voor u of voor een andere persoon voor wie u wettelijk bevoegd bent om op te treden
 • u zult dergelijke andere personen informeren over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de reserveringen die u namens hen heeft gemaakt, inclusief alle regels en beperkingen die daar van toepassing zijn
 • alle door u op deze website verstrekte informatie is waar, nauwkeurig, actueel en volledig

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken iedereen toegang te weigeren tot deze website en de diensten die we aanbieden, op elk moment en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, voor schending van deze overeenkomst.

VERBODEN ACTIVITEITEN

De inhoud en informatie op deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, prijs en beschikbaarheid van reisdiensten), evenals de infrastructuur die wordt gebruikt om dergelijke inhoud en informatie te verstrekken, zijn eigendom van ons of onze leveranciers en providers. Hoewel u beperkte kopieën mag maken van uw reisroute (en gerelateerde documenten) voor reizen of diensten die via deze Website zijn geboekt, stemt u ermee in om niet anderszins te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken te creëren informatie, software, producten of diensten verkregen van of via deze Website, overdragen, verkopen of doorverkopen. Bovendien gaat u ermee akkoord om het volgende niet te doen:

 • deze website of de inhoud ervan gebruiken voor commerciĂ«le doeleinden
 • maak een speculatieve, valse of frauduleuze reservering of een reservering in afwachting van de vraag
 • inhoud of informatie van deze website openen, controleren of kopiĂ«ren met behulp van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of een handmatig proces voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
 • de beperkingen in alle robotuitsluitingsheaders op deze website overtreden of andere maatregelen omzeilen of omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot deze website te voorkomen of te beperken
 • elke actie ondernemen die naar ons goeddunken een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen
 • deeplink naar enig deel van deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, het aankooptraject voor reisdiensten) voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

TERUGBETALINGEN

Het kan tot 90 werkdagen duren voordat alle terugbetalingen door Skyprovider zijn verwerkt. De terugbetalingstermijn werd verlengd om Skyprovider voldoende tijd te geven om alle terugbetalingen te verwerken. Door een ticket op onze website te kopen, accepteert u deze voorwaarde uitdrukkelijk.

REGELS EN BEPERKINGEN VOOR LEVERANCIERS

Er zijn aanvullende voorwaarden van toepassing op uw reservering en aankoop van reisgerelateerde goederen en diensten die u selecteert. Lees deze aanvullende voorwaarden zorgvuldig door. U stemt ermee in zich te houden aan de aankoopvoorwaarden die zijn opgelegd door een leverancier met wie u zaken wilt doen, inclusief, maar niet beperkt tot, betaling van alle bedragen wanneer deze verschuldigd zijn en naleving van de regels en beperkingen van de leverancier met betrekking tot beschikbaarheid en gebruik van tarieven, producten of diensten. U erkent dat sommige externe leveranciers die bepaalde diensten en/of activiteiten aanbieden, u kunnen vragen om hun afstandsverklaring van aansprakelijkheid te ondertekenen voordat u deelneemt aan de dienst en/of activiteit die zij aanbieden. U begrijpt dat elke overtreding van de regels en beperkingen van dergelijke leveranciers kan resulteren in annulering van uw reservering(en), in het feit dat u de toegang tot het toepasselijke reisproduct of de toepasselijke reisdiensten wordt ontzegd, in het verbeuren van alle voor dergelijke reservering(en) betaalde gelden, en /of in onze debitering van uw rekening voor alle kosten die wij maken als gevolg van een dergelijke overtreding. U machtigt ons hierbij om namens u de niet-gebruikte vlucht te annuleren in geval van niet-verschijnen of niet-optreden van de vlucht en om namens u eventuele restituties aan te vragen bij de luchtvaartmaatschappij. We hebben het recht maar zijn niet verplicht om dit te doen en uw recht om rechtstreeks restitutie aan te vragen bij de luchtvaartmaatschappij blijft onaangetast.

Skyprovider geeft elektronische tickets per e-mail uit. Omdat Skyprovider verschillende technieken (zoals analysealgoritmen) gebruikt om tickets uit te geven, worden tickets meestal niet tijdelijk uitgegeven. Alle tickets worden uitgegeven tussen 24 uur nadat de betaling door Skyprovider is ontvangen en 5 werkdagen tot de eerste vertrekdatum. Dit is een belangrijke voorwaarde omdat het de manier verandert waarop u gewoonlijk uw vliegtickets ontvangt wanneer u op andere websites boekt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarde, kunt u geen vluchten boeken op Skyprovider.

Skyprovider behoudt zich het recht voor om op elk moment een volledige of gedeeltelijke terugbetaling te doen, met of zonder kennisgeving, als het vliegticket niet is uitgegeven of om enige andere reden naar goeddunken van Skyprovider. In geval van restitutie wordt er geen ticket aan de klant uitgegeven. Het kan tot 180 werkdagen duren voordat een terugbetaling door Skyprovider is uitgevoerd.

Betalingen via bankoverschrijvingen duren meestal enkele dagen (in sommige gevallen tot 5 werkdagen). Nadat de betaling is ontvangen, kan het tot 48 uur langer duren voordat de reservering is bevestigd. Dus als u besluit om via bankoverschrijving te betalen, is het raadzaam om tickets minimaal 2 weken van tevoren te reserveren.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie, software, producten en diensten die op deze website worden gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten, inclusief prijsfouten. In het bijzonder garandeert Skyprovider niet de juistheid van, en wijst zij alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of andere onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie en beschrijving van het hotel, de lucht, de auto en andere reisproducten die op deze website worden weergegeven (inclusief, maar niet beperkt tot, de prijsstelling , foto's, lijst met hotelvoorzieningen, algemene productbeschrijvingen, enz.), waarvan veel informatie wordt verstrekt door de respectieve leveranciers. Daarnaast behoudt Skyprovider zich uitdrukkelijk het recht voor om eventuele prijsfouten op onze website en/of op lopende reserveringen onder een onjuiste prijs te corrigeren. In dat geval bieden wij u, indien beschikbaar, de mogelijkheid om uw openstaande reservering tegen de juiste prijs te behouden of annuleren wij uw reservering zonder boete.

Hotelbeoordelingen die op deze website worden weergegeven, zijn uitsluitend bedoeld als algemene richtlijnen en Skyprovider kan de juistheid van de beoordelingen niet garanderen. Skyprovider en haar leveranciers geven geen garanties over de beschikbaarheid van specifieke producten en diensten. Skyprovider en haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen op deze website.

Skyprovider en haar leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie, software, producten en diensten op deze website voor welk doel dan ook, en het opnemen of aanbieden van producten of diensten op deze website houdt geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke producten of diensten door de Skyprovider. al deze informatie, software, producten en diensten worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie. Skyprovider en haar leveranciers wijzen alle garanties en voorwaarden af ​​dat deze website, haar servers of e-mail verzonden door Skyprovider en/of haar leveranciers vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Skyprovider en haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden af ​​met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

De vervoerders en andere leveranciers die reis- of andere diensten op deze website aanbieden, zijn onafhankelijke contractanten en geen agenten of werknemers van Skyprovider. Skyprovider is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, weglatingen, verklaringen, garanties, inbreuken of nalatigheden van dergelijke leveranciers of voor persoonlijk letsel, overlijden, materiële schade of andere schade of kosten die daaruit voortvloeien. Skyprovider is niet aansprakelijk en zal geen restitutie geven in het geval van vertraging, annulering, overboeking, staking, overmacht of andere oorzaken buiten haar directe controle, en het is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten, weglatingen, vertragingen, omleiding of handelingen van een regering of autoriteit.

In geen geval zullen Skyprovider en/of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw toegang tot, weergave van of gebruik van deze website of met de vertraging of het onvermogen om toegang te krijgen tot deze website, deze weer te geven of te gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, uw vertrouwen op meningen die op deze website verschijnen; eventuele computervirussen, informatie, software, gekoppelde sites, producten en verkregen diensten via deze website; of anderszins voortvloeiend uit de toegang tot, weergave van of gebruik van deze website), hetzij op basis van een theorie van nalatigheid, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, en zelfs als Skyprovider en/of haar leveranciers zijn geĂŻnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien, ondanks de bovenstaande beperking, Skyprovider of haar leveranciers aansprakelijk worden bevonden voor verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met een van de hierboven beschreven gebeurtenissen, dan is de aansprakelijkheid van Skyprovider en/of haar leveranciers zal in geen geval meer bedragen dan honderd Amerikaanse dollars ($ 100,00) of het equivalent in lokale valuta.

De beperking van aansprakelijkheid weerspiegelt de risicoverdeling tussen partijen. De beperkingen die in deze sectie worden gespecificeerd, blijven van kracht en zijn zelfs van toepassing als een beperkt rechtsmiddel dat in deze voorwaarden wordt gespecificeerd, niet aan zijn essentiële doel heeft voldaan. De beperkingen van aansprakelijkheid in deze voorwaarden komen ten goede aan de Skyprovider-bedrijven, de aan Skyprovider gelieerde ondernemingen en/of hun respectievelijke leveranciers.

VRIJWARING

U stemt ermee in Skyprovider en/of haar leveranciers en hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen tegen en schadeloos te stellen tegen claims, rechtsvorderingen, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes, boetes of andere kosten of kosten van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, in rekening gebracht door derden als gevolg van:

 • uw schending van deze Overeenkomst of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen
 • uw schending van een wet of de rechten van een derde partij of
 • uw gebruik van deze website

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Volgens Richtlijn 2013/11/EU en Verordening 524/2013 van het Europees Parlement zijn alle geschillen tussen in de Europese Unie woonachtige consumenten en handelaren die voortvloeien uit de verkoop van goederen of het verlenen van diensten kan worden ingediend bij een platform voor onlinegeschillenbeslechting dat een enkel toegangspunt biedt aan consumenten en handelaren die geschillen buiten de rechtbank om willen oplossen die zijn voortgekomen uit onlinetransacties. U krijgt toegang tot het Europese ODR-platform via deze link.

BESCHIKBAAR OP DEZE WEBSITE

Alle software die beschikbaar wordt gesteld om te downloaden van deze Website (“Software”) is het auteursrechtelijk beschermde werk van Skyprovider en/of haar leveranciers. Uw gebruik van dergelijke Software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, indien van toepassing, die bij de Software hoort of is opgenomen in de Software (“Licentieovereenkomst”). U mag geen Software installeren of gebruiken die vergezeld gaat van of een Licentieovereenkomst bevat, tenzij u eerst akkoord gaat met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Voor alle Software die op deze Website beschikbaar wordt gesteld om te downloaden die niet vergezeld gaat van een Licentieovereenkomst, verlenen wij u, de gebruiker hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken voor het bekijken en anderszins gebruiken van deze Website in overeenstemming met deze voorwaarden en voorwaarden en voor geen enkel ander doel.

Houd er rekening mee dat alle software, inclusief maar niet beperkt tot alle HTML-code en Active X-besturingselementen op deze website, eigendom is van Skyprovider en/of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Elke reproductie of herdistributie van de Software is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot ernstige civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

Zonder beperking van het voorgaande is het kopiëren of reproduceren van de software naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie uitdrukkelijk verboden. De software wordt alleen gegarandeerd volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

COPYRIGHT EN HANDELSMERKKENNISGEVINGEN

Alle inhoud van deze website is: Skyprovider. Alle rechten voorbehouden. Skyprovider is niet verantwoordelijk voor inhoud op websites van andere partijen dan Skyprovider. Andere logo's en product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

ALGEMEEN

Deze website wordt beheerd door een entiteit in Bahamas en deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Bahamas. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en locatie van rechtbanken in Antigua en Barbuda, in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze Website. Het gebruik van deze website is niet toegestaan ​​in een rechtsgebied dat geen uitvoering geeft aan alle bepalingen van deze algemene voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, deze paragraaf.

Als enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier worden aangetast of aangetast.

Deze Overeenkomst (en alle andere voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de volledige overeenkomst tussen u en Skyprovider met betrekking tot deze Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de klant en Skyprovider met betrekking tot deze Website. Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en van enige kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze Overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukt formulier.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

VERKOPER VAN REIZEN

Skyprovider Inc is een geregistreerd bedrijf in Bahamas.

WIJZIGINGEN IN DIT DOCUMENT

Skyprovider behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen/bij te werken. Dergelijke wijzigingen/updates worden onmiddellijk van kracht voor alle klanten.

Laatst bijgewerkt: 17 september 2022